INDIVIDUELE behandeling

Wij werken vanuit verschillende  psychotherapeutische kaders zoals inzichtgevende psychotherapie, schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie, klachtgerichte psychotherapie. Daarnaast bieden we eventueel medicamenteuze behandeling wanneer dat nodig is. 

 

Inzichtgevende psychotherapie 

Bij zowel de psychodynamische als de cliëntgerichte psychotherapie gaan we uit van het beginsel, dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Wanneer iemand zich in haar of zijn functioneren belemmerd voelt, kan het zijn dat deze gevoelens niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van inzichtgevende psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dit maakt het mogelijk je psychische problemen beter te gaan begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met lastige situaties om te gaan. 

 

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of regelmatig terugkerende depressies. 

Het doel van schematherapie is om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

 

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie, specifiek ontworpen voor de behandeling van depressieve stoornissen. Bij IPT is het uitgangspunt dat depressies vaak ontstaan door stressvolle gebeurtenissen, en de invloed daarvan op belangrijke relaties, bij mensen die daar gevoelig voor zijn. In IPT leer je hoe contacten met de mensen om je heen invloed hebben op je stemming, en andersom. Door problemen in je relaties met anderen aan te pakken, verbetert ook je stemming. De duur van IPT is twaalf tot zestien zittingen.

 

Klachtgerichte psychotherapie

Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) ligt de nadruk op het wijzigen van denk- en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.

 

Medicamenteuze behandeling

Deze kan worden toegepast als klachten en problemen te ernstig of langdurig zijn om met alleen psychotherapie te behandelen.