Groepspsychotherapie


 

Psychodynamische groepspsychotherapie

Mensen die zich voor groepspsychotherapie aanmelden hebben vaak last van terugkerende problemen in contact met andere mensen en zichzelf. In een groep komen acht tot negen mensen één keer per week bij elkaar onder begeleiding van twee groepstherapeuten.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven. Iedereen neemt zijn persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. In de groep staan we stil bij wat anderen bij u oproepen, wat u bij anderen oproept en wat er vervolgens in de reactie op elkaar gebeurt. Zo krijgt u de mogelijkheid uzelf beter te gaan begrijpen en anders met uw problemen om te gaan.

 

Affectfobie-groep

Gevoelens (affecten) geven energie en kleur aan ons leven. Zij helpen ons juiste keuzes te maken, grenzen te stellen en goed contact te maken met anderen. 

Als we bang zijn overweldigd te worden door emoties of als wij geleerd hebben om gevoelens juist niet te uiten, kunnen gevoelens angst oproepen. Dit kan het begin zijn van een emotie- ofwel affectfobie. Een fobie is een overmatige angst. Wij trekken ons terug, durven niet kwetsbaar te zijn en hebben weinig plezier in het leven. De gevolgen kunnen zijn: spanning, onrust, moeheid, vage lichamelijke klachten of juist overspoeld worden door emoties. 

Een AFT groepsbehandeling heeft als doel onze psychische gezondheid te vergroten door het vrij kunnen beleven van alle gevoelens. Daarmee kunnen we kleur, richting en balans terugvinden in ons leven.

 

Schematherapie groep

In onze jeugd ontstaan in interactie met onze omgeving patronen van beleving, gedachten, gevoelens, emoties en gedrag, die ons helpen om te gaan met de wereld en mensen om ons heen. Deze patronen raken verankerd in onze persoonlijkheid, en noemen we schema's. Later in het leven kunnen sommige schema's ons juist belemmeren in onze omgang met mensen. Dit kan leiden tot moeilijkheden in relaties, werk, sociale interacties. In de SFT groep leer je je eigen schema's kennen, ga je beter begrijpen waar je vastloopt en hoe je disfunctionele schema's kunt herkennen en transformeren.

 

Voor wie is een groep geschikt?

Groepspsychotherapie is geschikt voor mensen die terugkerende problemen ervaren in werk, studie, relaties en bij zichzelf. De problemen kunnen zich voordoen in klachten als angsten, somberheid en depressie, eenzaamheid, onzekerheid, relatieproblemen en werkproblemen. Groepstherapie is even effectief als individuele therapie, maar biedt meer mogelijkheden om in relatie met andere mensen in een veilige omgeving te experimenteren.

Groepstherapie kan een passende vervolgbehandeling zijn als u met individuele therapie voor een deel bent hersteld. Kwetsbaarheden in uw persoonlijkheid kunnen met groepstherapie verder verbeteren, zodat u blijvend beter functioneert.

 

Doel van de behandeling

Het doel van de therapie is vermindering van klachten en verbetering van het functioneren. Vaak verandert ook de manier waarop u met uzelf en anderen omgaat. Voorbeelden hiervan zijn: gemakkelijker uw gevoelens en verwachtingen durven uitspreken, een toegenomen zelfvertrouwen, meer compassie hebben met uzelf en anderen, meer zelf richting kunnen geven aan uw leven.

 

Wat doet een groepstherapeut?

Een groepspsychotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van groepen. De groepspsychotherapeut zal de deelnemers stimuleren om op elkaar te reageren en soms zelf iets vragen, verduidelijken of interpreteren. Maar de groepstherapeut zorgt vooral voor een sfeer waarin de deelnemers zich kunnen uiten en voldoende veilig voelen.