Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandeling gericht op psychische stoornissen en/of ernstige psychische problemen, met als doel deze te verminderen of te genezen en de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Psychotherapie is een effectieve methode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Het doel van psychotherapie is het verminderen of hanteerbaar maken  van psychische klachten. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van haar of zijn leven gelukkig zal zijn, en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

 

Wanneer psychotherapie?

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor mensen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek.

 

Wij bieden groepstherapie en individuele behandelingen binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).