Aanmelding

Wanneer u van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing heeft gekregen voor Specialistische GGZ, kunt u via e-mail contact met ons opnemen.

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bestaat uit Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Uw huisarts of medisch specialist maakt op basis van uw klachten een inschatting van de ernst van de problematiek, en of u daarvoor binnen de Specialistische GGZ behandeld dient te worden. Wij werken binnen de Specialistische GGZ. Het gaat hierbij om complexere problematiek waarvoor over het algemeen langere of intensievere behandeling nodig is.

Wachttijd

Informeer per email naar de aanmeldingswachttijd. De actuele wachttijd is minimaal 6 weken tot intake en 12 weken tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met ons om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u in veel gevallen ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

 

Vergoeding
Psychologische hulp zit in de basisverzekering, en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Wij hebben besloten om zonder contracten met zorgverzekeraars te werken.

Voordelen hiervan zijn:

·   Er wordt geen budget vastgesteld door zorgverzekeraars, zodat er geen maximum is aan het aantal cliënten dat we kunnen behandelen

·   Vrije keuze van behandelaar voor de cliënt

·   Geen invloed van zorgverzekeraars op de aard van de behandeling.

·   Minder administratieve lasten.

 

Wat dit voor u persoonlijk betekent, hangt af van uw verzekeringspolis. Als u een goede restitutiepolis heeft, krijgt u de behandeling helemaal vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u meestal 60-70% vergoed. Wij raden u dan ook aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past. Eventueel kunt u overstappen naar een restitutiepolis. Voordeel van een restitutiepolis is de vrijheid om zelf uw zorgverlener te kiezen. U zit dus niet vast aan gecontracteerde zorgverleners zoals bij een naturapolis.

Soms biedt uw verzekeraar beide verzekeringen aan, in andere gevallen betekent dit dat u kunt overstappen naar een andere verzekeraar. U kunt elk jaar in december uw huidige verzekering opzeggen. U heeft dan tot 31 januari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. De site www.zorgwijzer.nl kan u eventueel verder helpen.

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de huidige ontwikkelingen, het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis en een overzicht van polissen? Zie daarvoor https://contractvrijepsycholoog.nl/restitutie-polis/

 

Eigen Risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.


Specialistische GGZ
De Specialistische GGZ kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandel Combinaties of DBC's. Deze DBC wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) gedeclareerd. Het type DBC waarin u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC's maximumtarieven vastgesteld. Deze vindt u hier.

Na afloop van de behandeling (of uiterlijk na een jaar) krijgt u van ons een factuur. Deze moet u declareren bij uw zorgverzekeraar. In overleg met u werken wij met maandelijkse voorschotten, die aan het einde van de DBC met u verrekend worden.

 

Tarief Overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2021: € 114,41 per consult. Dit is het tarief dat wij hanteren.

 

Tarief zelfbetalers

Het tarief als u zelf betaalt is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Voor de DBC tarieven zie hierboven.

 

Afspraken afzeggen

Als u om dringende redenen een afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden.
Bij een individuele afspraak brengen wij 25 euro in rekening als u minder dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd. 

 

Kwaliteitsstatuut en klachtenregeling

Onze behandelaren beschikken over een kwaliteitsstatuut. 

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Als u ergens niet tevreden over bent, kunt u dat altijd met ons bespreken. Mocht dit toch niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut en klachtenregeling kunt u bij ons opvragen.